Hỏi: Em vừa nhập quốc tịch Úc và hiện có 2 hộ chiếu Việt Nam và Úc. Cho em hỏi có thể sử dụng cả 2 hộ chiếu hay không? Nếu em dùng hộ chiếu Việt Nam để về nước và hộ chiếu Úc để đi du lịch có được không?

Thông báo quốc tịch nước ngoài

Từ ngày 1/7/2009, luật đã cho phép người nước ngoài vẫn có thể có quốc tịch Việt Nam. Trong vòng 2 năm từ khi bạn nhập quốc tịch Úc, bạn phải thông báo về quốc tịch Úc của bạn cho cơ quan lãnh sự Việt Nam tại Úc biết để họ có thể ghi vào Sổ quốc tịch theo đúng quy định.

 Xuất, nhập cảnh Việt Nam

Nghị định 136/2007/NĐ-CP cho phép bạn sử dụng hộ chiếu Việt Nam (là giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt nam cấp) để xuất, nhập cảnh Việt Nam mà không cần visa. Lưu ý là Hộ chiếu của bạn phải còn hạn.

Sử dụng hộ chiếu nào để xuất nhập cảnh

Về nguyên tắc, khi bạn xuất, nhập cảnh Việt Nam, chỉ có thể sử dụng 1 hộ chiếu – Việt Nam hoặc Úc.

Nếu bạn sử dụng hộ chiếu Việt Nam khi nhập cảnh (không cần visa) thì bạn cũng phải sử dụng hộ chiếu Việt Nam khi xuất cảnh. Nhân viên hải quan có thể kiểm tra điều này qua dấu đóng xuất nhập cảnh trên hộ chiếu.

Nếu bạn sử dụng hộ chiếu Úc để nhập cảnh (cần visa còn hiệu lực hoặc giấy miễn thị thực) thì khi xuất cảnh bạn cũng phải dùng hộ chiếu Úc. Lưu ý nếu sử dụng hộ chiếu nước ngoài với visa, bạn phải tuân thủ các điều kiện của visa đó, ví dụ không ở quá 3 tháng.

Nếu bạn nhập cảnh bằng hộ chiếu này và xuất cảnh bằng hộ chiếu khác thì bị coi là vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh.

Bạn có thể sử dụng hộ chiếu Úc để xuất nhập cảnh Úc hoặc đi du lịch, theo các quy định cụ thể của Úc và các nước khác.     

 Nguồn: baouc

Thông tin Visa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *